Ali BÜYÜKYILDIZ

Kurucu Ortak
Mak. Y. Müh.
Yıldız Teknik Üniversitesi

Lale BÜYÜKYILDIZ

Proje Koordinatörü
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Funda ŞÖLEN

Yönetici Asistanı
Anadolu Üniversitesi Lojistik Bölümü

Özlem TUNA

Proje Keşif Maliyetlendirme Şefi
İklimlendirme Y.O.

Selçuk Üniversitesi

Selcan TUNCER

Satın Alma Finans Şefi

Talip DAŞTAN

Şantiye Şefi
Makine Müh.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi